Przedszkolaki listy piszą

Przedszkolaki coraz lepiej orientują się w otaczającym je środowisku – warunkuje to zwiedzanie miejsc naszego osiedla. W ramach zajęć tematycznych dnia 21.10.2015r. dzieci tym razem wybrały się na pocztę. Dzięki temu zapoznały się z zawodem listonosza, zwiedziły różne pomieszczenia urzędu pocztowego i zapoznały się z ich funkcjami.
„Przedszkolaki” mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze. Kierownik poczty przybliżył dzieciom znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka, adresat. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Poza tym nasze Kangurki wraz z Panią zakupiły znaczki i wcześniej przygotowane listy „niespodzianki” dla swoich rodziców- wysłały.

Agata Tumicka

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>