Archiwa kategorii: Publikacje

Agresja dziecka w wieku przedszkolnym

Wśród wielu problemów skłaniających do refleksji nad kształtem życia współczesnego człowieka na szczególną uwagę zasługuje jakość międzyludzkich relacji. Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi. Problem agresji dotyczy ludzi w każdym wieku, nawet dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci agresywne sprawiają dużo trudności, zarówno nauczycielom jak i rodzicom. Są one niezdyscyplinowane, naruszają zasady panujące w przedszkolu,

Czytaj więcej


Dysleksja – już w przedszkolu?

Dyskusja na temat dysleksji toczy się od wielu lat i to nie tylko  w środowisku pedagogicznym.  We wstępie należy wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem „dysleksja rozwojowa”, najogólniej można powiedzieć, iż są to specyficzne trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Koniecznie trzeba jednak dodać, że dotyczy ona jedynie dzieci w normie intelektualnej oraz osób bez uszkodzeń słuchu i wzroku. Orzeczenie dysleksji rozwojowej wymaga

Czytaj więcej


Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

„Aktywne słuchanie oznacza, że dzieci słuchając muzyki grają jednocześnie na instrumentach” (ksylofony, metalofony ,cymbałki , flety , i inne proste instrumenty muzyczne), odgrywają scenki pantomimiczne, śpiewają i tańczą. Tworzą tym samym spektakl, częściowo reżyserowany przez prowadzącego zajęcia pedagoga, który czuwa, by wszystkie dzieci były zaangażowane w tworzenie widowiska.                                                                                                                         „Aktywne słuchanie pozwala dzieciom uczestniczyć w zawartym w muzyce przekazie emocjonalnym’’. Po wielu latach pracy

Czytaj więcej


Rodzicu, co wiesz o grach komputerowych?

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza gry komputerowe z prymitywnego rodzaju rozrywki stały się jednym z filarów kultury masowej. Są one jednak nadal mało zbadanym zjawiskiem. Celem tego artykułu nie jest ostateczne wyrokowanie o wartości gier. Spróbuję  pokazać złożoność i bogactwo świata wirtualnej rozrywki, zastanowić się nad ich możliwym wpływem na rozwój dziecka, pokazać w jaki sposób gry komputerowe stapiają się ze współczesną kulturą. Okazuje się,

Czytaj więcej


Zmiany w systemie oświaty, czyli kolejna próba leczenia.

  W myśl nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego następuje przełom w edukacji przedszkolnej. Zmiany prawne mają na celu przede wszystkim zwiększyć autonomię placówek oświatowych. To co dziać się będzie w naszym przedszkolu, jakie zadania i wymagania postawimy sobie do realizacji, będzie naszą inicjatywą. Aby realizować postawione przed sobą zadania musi przyświecać nam wizja lub inaczej

Czytaj więcej