Miesięczne archiwa: luty 2010

Dysleksja – już w przedszkolu?

Dyskusja na temat dysleksji toczy się od wielu lat i to nie tylko  w środowisku pedagogicznym.  We wstępie należy wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem „dysleksja rozwojowa”, najogólniej można powiedzieć, iż są to specyficzne trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Koniecznie trzeba jednak dodać, że dotyczy ona jedynie dzieci w normie intelektualnej oraz osób bez uszkodzeń słuchu i wzroku. Orzeczenie dysleksji rozwojowej wymaga

Czytaj więcej


Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

„Aktywne słuchanie oznacza, że dzieci słuchając muzyki grają jednocześnie na instrumentach” (ksylofony, metalofony ,cymbałki , flety , i inne proste instrumenty muzyczne), odgrywają scenki pantomimiczne, śpiewają i tańczą. Tworzą tym samym spektakl, częściowo reżyserowany przez prowadzącego zajęcia pedagoga, który czuwa, by wszystkie dzieci były zaangażowane w tworzenie widowiska.                                                                                                                         „Aktywne słuchanie pozwala dzieciom uczestniczyć w zawartym w muzyce przekazie emocjonalnym’’. Po wielu latach pracy

Czytaj więcej


Rodzicu, co wiesz o grach komputerowych?

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza gry komputerowe z prymitywnego rodzaju rozrywki stały się jednym z filarów kultury masowej. Są one jednak nadal mało zbadanym zjawiskiem. Celem tego artykułu nie jest ostateczne wyrokowanie o wartości gier. Spróbuję  pokazać złożoność i bogactwo świata wirtualnej rozrywki, zastanowić się nad ich możliwym wpływem na rozwój dziecka, pokazać w jaki sposób gry komputerowe stapiają się ze współczesną kulturą. Okazuje się,

Czytaj więcej