Miesięczne archiwa: Listopad 2009

Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu

  Dla dziecka 3 letniego moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Jest to niewątpliwie sytuacja budząca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności i rozumienia tego, co się wokół niego dzieje. Maluch z dnia na dzień zostaje wrzucony w nieznane środowisko. Musi przystosować się do: 1) warunków nowego otoczeni

Czytaj więcej


Zmiany w systemie oświaty, czyli kolejna próba leczenia.

  W myśl nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego następuje przełom w edukacji przedszkolnej. Zmiany prawne mają na celu przede wszystkim zwiększyć autonomię placówek oświatowych. To co dziać się będzie w naszym przedszkolu, jakie zadania i wymagania postawimy sobie do realizacji, będzie naszą inicjatywą. Aby realizować postawione przed sobą zadania musi przyświecać nam wizja lub inaczej

Czytaj więcej