NABÓR 2024/2025

Szanowni Państwo!

 

Z dniem 01.03.2024 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

 

Wnioski można skladać w terminie od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

 

Strona do zapoznania się z ofertą przedszkola i rejestracji kandydatów:


www.gorzow.pl (e-urząd, Edukacja, Nabór do przedszkoli)

 

Platforma do elektronicznego rejestrowania kandydatów zostanie aktywowana 1 marca 2024 r.

Procedura składania wniosków rekrutacyjnych do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim

 1. Każdy rodzic zobowiązany jest zapoznać się z zasadami i kryteriami rekrutacji.

 2. Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie.

 3. Przedszkole nie wydaje wniosków papierowych.

 4. Wniosek należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystkie obowiązkowe pola powinny być wypełnione.

 5. Należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów zawartych we wniosku.

 6. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy włożyć do koperty A4, zakleić i opisać.
  „Rekrutacja do przedszkola” oraz wpisać imię i nazwisko kandydata.
 7. Kopertę należy przekazać do kierownika gospodarczego, który przekaże dokumentację dla Komisji ds. rekrutacji. .

 8. W ciągu 2 dni roboczych Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z Rodzicem w celu potwierdzenia otrzymania dokumentów.

 9. W razie stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną nieścisłości we wniosku lub dostarczonych załącznikach, poinformowany Rodzic zobowiązany jest dostarczyć lub uzupełnić dokumenty. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, zaznaczone przez rodzica kryteria nie zostaną uwzględnione

 10. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem p6@edu.gorzow.pl w tytule „Nabór 2024”.

 11. Ostateczny termin na złożenie dokumentów w placówce upływa 15.03.2024 r. o godzinie 15:00.

UWAGA:

W związku z prowadzeniem elektronicznego systemu ewidencji przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, prosimy o podanie na oświadczeniu numeru PESEL jednego z rodziców, celem stworzenia indywidualnego konta rodzica w systemie iPrzedszkole.

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>