Miesięczne archiwa: wrzesień 2022

UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA” POD HASŁEM „WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE”

Dnia 16 września, dzieci wzięły udział w 29 edycji akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Inicjatywa ta ma na celu promowanie idei dbania o przyrodę, inicjowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania świata oraz wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Dzieci w tym okresie posiadają dużą zdolność przyswajania nowych

Czytaj więcej


Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu

20220909124200189


Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

czas _pracy_p6 Ewa Bandkowska – dyrektor