Miesięczne archiwa: sierpień 2020

Wyniki współzawodnictwa między grupami w zbiórce baterii w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020, w ramach akcji „Zielona szkoła- zielone przedszkole”, po raz kolejny przystąpiliśmy do zbiórki zużytych baterii. Aby skutecznie zmotywować Rodziców i Dzieci do udziału w niej, ogłosiliśmy wewnątrzprzedszkolny konkurs. Grupy rywalizowały między sobą o bon ufundowany przez Dyrektora placówki, który zwycięska drużyna może przeznaczyć na dowolne cele. Dostarczone do grupy baterie były systematycznie ważone przez koordynatora akcji, a kilogramy sumowane. O

Czytaj więcej


Procedura organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim w okresie pandemii

Procedura organizaci i funkcjonowania przedszkolaprzyprowadzania dzieci COVID


Sposób logowania

Logowanie dla Rodziców nowo przyjętych dzieci