Miesięczne archiwa: listopad 2009

Zmiany w systemie oświaty, czyli kolejna próba leczenia.

  W myśl nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego następuje przełom w edukacji przedszkolnej. Zmiany prawne mają na celu przede wszystkim zwiększyć autonomię placówek oświatowych. To co dziać się będzie w naszym przedszkolu, jakie zadania i wymagania postawimy sobie do realizacji, będzie naszą inicjatywą. Aby realizować postawione przed sobą zadania musi przyświecać nam wizja lub inaczej

Czytaj więcej