Dzień Wody pod hasłem „Mamo, tato wolę wodę”

Tradycją naszego przedszkola stały się obchody Dnia Wody. W tym roku odbyły się one pod hasłem przewodnim „Mamo, tato wolę wodę”.
Uroczystość ta miała na celu poszerzenie wiadomości dzieci na temat przydatności i zastosowania wody w życiu codziennym, uświadomienie jej znaczenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz zrozumienie konieczności racjonalnego gospodarowania wodą.
Przedszkolaki ubrane w tym dniu na niebiesko spotkały się w sali grupy „Kangurków”, aby bliżej przyjrzeć się wodzie. Po powitaniu radosnym okrzykiem „Hej, ho, hej ha, każdy przedszkolak o wodę dba” dzieci obejrzały krótki film animowany pt. „Zdrojek i pory roku”, ukazujący różne formy występowania wody w przyrodzie. Następnie dzięki inscenizacji „Woda – darem życia”, przygotowanej przez grupę „Smerfów”, poznały jej rolę w życiu ludzi, zwierząt i roślin.
W dalszej części spotkania przedszkolaki rozpoznawały odgłosy wody, np. szum fal, deszcz, szmer strumienia, kąpiel itp. W zabawie ruchowej przy muzyce naśladowały czynności związane z wodą, np. pływanie, podskoki w kałuży czy spacer z parasolem w deszczu.
Podczas uroczystości dzieci dowiedziały się, że woda potrzebna jest człowiekowi do oddychania, gdyż nawilża powietrze, chroni ważne dla życia narządy, np. stawy, gałkę oczną, a także jest termoregulatorem naszego organizmu.
Wszyscy zgodnie uznaliśmy, że woda to cenny skarb i dar, który powinniśmy chronić. W związku z tym ustaliliśmy zasady oszczędzania wody, po to, aby jej zasoby nie wyczerpały się, co oznaczałoby koniec życia na Ziemi.
Na koniec spotkania wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Mamo, tato wolę wodę”, po czym wszystkie grupy udały się do swoich sal, aby wykonać plakaty ukazujące rolę wody w życiu istot żywych.
Podsumowaniem obchodów Dnia Wody była akcja rozdawania dzieciom, odbieranym z przedszkola przez rodziców, butelek z wodą mineralną z hasłami propagującymi ideę picia wody w środowisku rodzinnym.

Organizatorzy: Wanda Dynkwald, Kinga Fołta

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>