Archiwa kategorii: Strefa Rodzica

Ramowe rozkłady dnia poszczególnych grup

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3-latki Ramowy rozkład dnia 4-latki Ramowy rozkład dnia 5-latki Ramowy rozkład dnia 6-latki


Światowy Dzień bez Tytoniu

Tegoroczne obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu” przypadają na 31 maja 2020r. i przebiegać będą pod hasłem „Tytoń- zagrożenie dla rozwoju”.  W związku z powyższym, w załączeniu przesyłamy materiały edukacyjne pomocne do wdrożenia idei w/w obchodów mające na celu promowanie niepalenia papierosów, zapoznanie dzieci z negatywnymi skutkami palenia tytoniu oraz kształtowanie asertywnych postaw wobec osób palących. OPOWIEM WAM BAJKE…  kolorowanka Rozwiąż krzyżówkę


Dokumenty dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie pandemii

1_07.05..Procedura organizaci i funkcjonowania przedszkolaprzyprowadzania dzieci COVID 2_07_05_ oświadczenie o zatrudnieniu 3_07-05-informacja dla rodziców Informacja dla rodziców oświadczenie o stanie zdrowia dziecka


Wytyczne GIS i MEN z dnia 4 maja 2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men


Wytyczne GIS

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3


Potwierdzenie woli

potwierdzenie woli


Lista kandydatów niezakwalifikowanych, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru

lista – Niezakwalifikowani Komisja ws rekrutacji dzieci trzyletnich na rok szkolny 2020/2021 Agnieszka Werecka Anna Sywiec


Lista zakwalifikowanych do innej placówki

lista – Zakwalifikowani do innej jednostki   Komisja ws rekrutacji dzieci trzyletnich na rok szkolny 2020/2021 Agnieszka Werecka Anna Sywiec  


Lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej placówki

lista – Zakwalifikowani Komisja ws rekrutacji dzieci trzyletnich na rok szkolny 2020/2021  Agnieszka Werecka Anna Sywiec


Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych w toku naboru elektronicznego 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH W TOKU NABORU ELEKTRONICZNEGO 2020