Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

„Aktywne słuchanie oznacza, że dzieci słuchając muzyki grają jednocześnie na instrumentach” (ksylofony, metalofony ,cymbałki , flety , i inne proste instrumenty muzyczne), odgrywają scenki pantomimiczne, śpiewają i tańczą. Tworzą tym samym spektakl, częściowo reżyserowany przez prowadzącego zajęcia pedagoga, który czuwa, by wszystkie dzieci były zaangażowane w tworzenie widowiska.                                                                                                                         „Aktywne słuchanie pozwala dzieciom uczestniczyć w zawartym w muzyce przekazie emocjonalnym’’. Po wielu latach pracy , poszukiwań i eksperymentach Batti Strauss   opracowała metodę, którą nazwała  Aktywne słuchanie muzyki. Metoda ta została zaakceptowana i uznana za standard edukacyjny. Przez dwadzieścia pięć lat popularyzowała tę metodę w całej Europie jak również Argentynie, prowadziła warsztaty dla metodyków, nauczycieli i studentów. „Otworzyła świat  tysiącom dzieci oraz wpłynęła na tysiące nauczycieli na świecie. Trudno przecenić jej ogromny wkład do zawodu, który będzie trwał przez pokolenia.”

W repertuarze  Batii  Strauss  znajdują się utwory  z epoki baroku , klasycyzmu, romantyzmu, oraz muzyki XX wieku, są też ludowe utwory z Argentyny, Izraela i Jemenu. W utworach  najbardziej istotne elementy dla niej to; harmonia, rytm ,melodyka. Do nich dobierała taką formę prezentacji , by utwór był jak najpełniej przyjęty przez słuchaczy. Stosowała drobne , trafnie dobrane rekwizyty, które wskazywały drogę do utworu. Wskazuje Więcka konieczność celowego, uzasadnionego , aktywizowania słuchacza, podając jednocześnie gotowe recepty, scenariusze, które  podczas jej wieloletniej pracy  nabrały wręcz doskonałego kształtu. Muzyka to zaczarowany świat miłości radości spokoju i przyjemności. Taki świat powinniśmy pokazywać dzieciom. Przedstawiona metoda daje szansę wykształcić  słuchacza czującego i widzącego w jednej osobie, ponieważ pokazuje dzieciom drogę do świata muzyki w sposób nie do końca nazwany, tak jak nie  określone  do końca  i wieloznaczne jest dzieło sztuki. Dziecko chętnie bawi się  „ muzyką ‘’przy muzyce, a bawiąc się muzykuje całym sobą. Działanie  takie pobudza  aktywność wewnętrzną dziecka , co pozwala mu odczuć „sacrum’” dzieła   oraz uczestniczyć w misterium jego współtworzenia.

ZALETY METODY:

1.Szerokie możliwości adaptacji różnych utworów(niezależnie od kryteriów historycznych, środowiskowych, gatunków i form).2.Możliwość wystąpienia w roli współwykonawcy lub dyrygenta. 3.Swoboda w zamianie ról, jakie mają pełnić dzieci w danym utworze muzycznym.4.Kształcenie wyobraźni dźwiękowej przez grę na instrumentach. 4. Atrakcyjność utworu mimo wielokrotnego słuchania. 6.Zintegrowane słuchanie , granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. 7.Zachęta do rozwijania  aktywności twórczej ucznia i nauczyciela. 8.Zastosowanie  w celach terapeutycznych.

Aktywne słuchanie muzyki jest nauką mającą charakter  i  przebieg zabawy, gdzie wiadomości i doświadczenia zdobywa się „krok po kroku”. Każdy kolejny etap to osiąganie nowych doświadczeń muzycznych , odkrywanie walorów i tajemnic, tkwiących w muzyce i co najważniejsze, pragnienie obcowania z muzyką. Muzyka jest doskonale przyjmowana przez dzieci, czerpią z niej , to co najlepsze; piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchamiają wyobraźnię oraz przełamują opory  związane z publicznymi występami. Metodę tę z powodzeniem stosujemy w naszym przedszkolu ,wzbogacając  nasze zajęcia,  spotkania i uroczystości.

 

Bogusława Rogulska

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>