„ŚLADY W PROCESIE”. WYSTAWA PORTRETÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt pt.: „Ślady w procesie” Agnieszki Kowalskiej-Kucharczyk był cyklem warsztatów kreatywnych, który zakładał ścisłą współpracę pomiędzy pomysłodawcą a nauczycielami placówek oświatowych: Żłobka Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 6 i Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. Wspólnie opracowano koncepcje poszczególnych zajęć, tak by odpowiadały potrzebom i możliwościom różnych grup wiekowych. Założeniem projektu była osobista odpowiedź każdego uczestnika na temat – „Ślad” pojmowany jako: znak odciśnięty np. po przejściu człowieka, przejeździe samochodu; trop; pozostałość po czymś, znak świadczący o tym, że coś istniało, działo się; znikomą ilość czegoś.
W ramach projektu odbyło się 8 spotkań (po 2 z każdą grupą) z ok. 100 uczestnikami: pierwsze- wstępne w siedzibach placówek oświatowych, drugie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sztuki. Na pierwszym spotkaniu zostały wykonane portrety fotograficzne uczestnikom zajęć, które stały się częścią finałowego dzieła. Wykonał je Sławek Sajkowski- artysta fotografik z Gorzowa Wlkp.
Finałem projektu jest wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki, która podsumowuje warsztaty i pokazuje efekty pracy uczestników.

Projekt został wybrany w konkursie grantowym w programie „Kultura Tędy” realizowanym przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze- operatora w woj. lubuskim programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury.

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>