RODZICE „KANGURKÓW” OPOWIADAJĄ LEGENDY

Jednym z ważniejszych zadań spoczywającym na nauczycieli przedszkola jest wychowywanie młodego człowieka w kulturze
i tradycji tzw. „małej ojczyzny”. Poznawanie legend ludowych, związanych z miejscem zamieszkania i regionem, świetnie pobudza dziecięcą wyobraźnię i pomaga w kształtowaniu tożsamości lokalnej i narodowej.
W realizację zadania związanego z zapoznawaniem dzieci z historią naszego miasta, zawartego w innowacji pedagogicznej
„W małych sercach – Polska”, włączyliśmy naszych rodziców. Zaproszeni do przedszkola goście, w sposób niezwykle interesujący, przybliżyły dzieciom wybrane legendy związane z Gorzowem Wielkopolskim: o Jeziorze Błotnym, o Studni Czarownic, o Fontannie Pauckscha i o żelaznej rybie. Były nie tylko ciekawe opowieści, barwne ilustracje, ale także tematycznie powiązane zabawy, które pomogły dzieciom utrwalić zdobytą wiedzę. Składamy serdeczne podziękowania naszym wspaniałym mamusiom, które poświęciły dla nas swój cenny czas!

Wanda Dynkwald

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>