Obchody Dnia Wody w grupie „Kangurków”

22 marca 2019 r. dzieci z grupy „Kangurków” odchodziły Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wszystkie starszaki przyszły do przedszkola ubrane w kolorze niebieskim, zamieniając się tym samym w kropelki wody.
Obchody miały na celu rozwinięcie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
Dzieci brały udział w zabawach umysłowych, muzycznych oraz badawczych. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały miejsca występowania wody w przyrodzie. Polisensorycznie poznawały jej właściwości: dotykiem, wzrokiem, smakiem, słuchem. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. „Kangurki” z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na stawianie hipotez, weryfikowanie ich, formułowanie wniosków. Dzieci między innymi badały: „Co pływa, co tonie?”, „Co rozpuszcza się w wodzie, a co nie”, „Co łatwo się nagrzewa?”, „Gdzie jest więcej wody?”.
Podczas różnych zabaw i zajęć nasi mali odkrywcy dowiedzieli się, jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Dzieci zadeklarowały, że będą zachęcały domowników do oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zwracanie uwagi na umiejętne wykorzystanie jej podczas mycia naczyń, mycia zębów czy kąpieli.
Zadania przeplatane były muzyką oraz zabawami rytmicznymi. Podsumowaniem tematu było wykonanie w zespołach plakatów „Woda – darem życia”.

Wanda Dynkwald

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>