KONKURS PRZYRODNICZY „Zagadki o lesie”

Dnia 10. 03. 2016 r. nasze przedszkolaki, uczęszczające na zajęcia koła przyrodniczego, uczestniczyły w międzyprzedszkolnym konkursie wiedzy o lesie, zorganizowanym w Domu Strażaka przy ul. Strażackiej przez Przedszkole Miejskie nr 6 przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody i Nadleśnictwem Skwierzyna.
Celem konkursu było doskonalenie umiejętności wykorzystywania nabytych wiadomości o lesie, jego mieszkańcach
i darach lasu w praktycznym działaniu. Zadaniem uczestników było m.in. rozpoznawanie i nazywanie: drzew liściastych i iglastych, wybranych zwierząt ( ptaków i ssaków) żyjących w naturalnym środowisku leśnym, grzybów
z podziałem na jadalne i trujące, a także wskazywanie sytuacji zagrażających środowisku przyrodniczemu i ocenianie tych zachowań.
W związku z tym, że wszystkie przedszkolaki zaprezentowały wysoki, a jednocześnie bardzo wyrównany poziom wiedzy przyrodniczej, komisja konkursowa postanowiła przyznać wszystkim drużynom ex aequo pierwsze miejsce. Nasi reprezentanci w składzie: Malwina Hreniak, Nadia Dolna i Julian Dubiel otrzymali kolorowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, związane oczywiście z tematyką lasu. Gratulujemy!

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>