Każdy ludek o tym wie, jak w przedszkolu zachowywać się!

Dzieci nieustannie podlegają ocenie, zarówno ze strony rodziców jak i wychowawców. System kar i nagród jest nieodzowny w wychowaniu małego człowieka. Ma charakter bodźca, który ma na celu zmobilizować dziecko do właściwych zachowań. Nagradzanie i karanie ma także wywołać w dziecku refleksję na temat swojego zachowania, co prowadzi do ułatwienia samokierowania swoim zachowaniem. Nagradzanie ma charakter wzmacniający pożądane zachowania i dlatego też powinno się stosować system nagród częściej niż system kar. Warto także stosować metodę karania na zasadzie odebrania nagrody. Także uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków. W naszym przedszkolu obowiązują zasady, które wprowadziliśmy wspólnie z dziećmi na zasadzie zawarcia „Kontraktu Grupowego”, który zawiera umowne pożądane zachowania. Wprowadzając także normy zachowań: w szatni, łazience, w sali, na placu zabaw, przy posiłku możemy respektować właściwe zachowania.

Jak co roku, po wakacyjnych letnich uciechach wszystkie przedszkolaki przypominają sobie zasady postępowania w przedszkolu. Z wielką tęsknotą wspominamy wakacyjne przygody… Przychodzi jednak czas na mobilizację do dalszej pracy.

Agata Tumicka

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>