Strażacy w naszym przedszkolu

Jednym z celów podstawy programowej jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia  i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. W związku z powyższym 5 października 2015 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej.

Cele, które chcieliśmy osiągnąć to: nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego), zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków.
Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich.

 

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>