Podróże po Planecie Liter

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zobowiązuje nauczycieli do kształtowania u dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Jednym z elementów owego procesu jest przygotowanie do nauki czytania
i pisania. W grupie Smerfów, w tym roku realizowany jest projekt edukacyjny „Mała Akademia Smoka Bazyla- Podróże po Planecie Liter”.
W swobodnej , niekojarzącej się z nauką atmosferze nasze przedszkolaki od najmłodszych lat oswajają się ze znakami graficznymi liter.

            Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu „Mała Akademia Smoka Bazyla” dzieci nie tylko przygotowują się do nauki czytania i pisania, lecz także podejmują wiele innych aktywności, np. plastycznych, muzycznych czy ruchowych. Zdobywają również wiadomości przyrodnicze, wzbogacają słownictwo, usprawniają aparat mowy.

Nasza pierwsza relacja z tych zajęć już poniżej!

Anna Sywiec

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>