„Bezpieczni z Małym Misiem”

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to najważniejsze zadanie nauczyciela. Dzieci dopiero zdobywają doświadczenie życiowe, uczą się technik radzenia sobie z różnymi problemami. Nauczyciele w przedszkolach wyrobić więc muszą u dzieci nawyki dotyczące unikania niebezpieczeństw, zapobiegania im i możliwie szybkiego ich pokonywania.

„Bezpieczni z Małym Misiem” to kolejny moduł, który wpisuje się w całość Ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, i w którym to realizujemy kierunki polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich (wspólne działania, wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadania).

W ramach szóstego już modułu Smerfy przypomniały sobie numery alarmowe policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, a także sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku. Ponadto obejrzały krótkie filmiki edukacyjnego, gdzie pokazana została ciężka praca tych trzech służb. Świetną zabawą było również odgrywanie ról, w których to dzieci musiały zdecydować, który pojazd powinien wyjechać, by udzielić pomocy potrzebującym. Podsumowaniem zajęć było stworzenie plakatu pt.: „S.O.S. DLA BEZPIECZEŃSTWA”. 

Anna Sywiec

 

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>