Sprzątanie świata

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

       Nasze przedszkole, we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów „INNEKO” w Gorzowie Wlkp., już od wielu lat jest uczestnikiem akcji „Sprzątania Świata” organizowanej na terenie naszej gminy. Udział w sprzątaniu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi przeprowadzonymi na w/w temat, które zainspirowały dzieci do działania mającego na celu dbanie o nasze najbliższe  środowisko. Przedszkolaki dowiedziały się, jak  należy dbać o przyrodę, chronić ją, by jak najdłużej korzystać z jej uroków, a przede wszystkim  próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie –  „Dlaczego trzeba sprzątać świat?” 

      W dniu 18 września 2020 r. nasze przedszkolaki, w atmosferze emocjonalnego zaangażowania,  uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę oraz teren pobliskiego parku im. M.Kopernika. Dzieci „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki przemierzały parkowe alejki, aby przywrócić zaśmieconej przyrodzie jej naturalne piękno. 

Wanda Dynkwald

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>