Przedszkolny konkurs plastyczny „Wiosna, ach to Ty!”

Przedszkolny konkurs plastyczny „Wiosna, ach to Ty!”

Cele:

  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i rodziców;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych;
  • uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

– konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 latki),

– praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4, wykonana techniką:  rysunek  kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),  wyklejanki, collage,

–  udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy,

–  ostateczny termin nadsyłania zdjęcia prac upływa  dnia  30.04.2020r.,

– prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane,

– zdjęcia prac konkursowych prosimy nadsyłać na  jeden z poniższych e-maili:

– wszystkie prace uczestników konkursu prezentowane będą na stronie naszego przedszkola (www.przedszkolegorzow.pl).

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 maja, a zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie naszej placówki. Zwycięzcy poproszenie zostaną o podanie adresu zamieszkania, na który wyślemy nagrody.
  4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

 

Katarzyna Piasecka

Anna Sywiec

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>