Konkurs plastyczny on-line „Aktywna Rodzinka”

Przedszkole Miejskie nr 6  zaprasza wszystkie grupy przedszkolne do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym on-line „Aktywna Rodzinka”.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych;
 • Inspirowanie i motywowanie dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia;
 • Uświadomienie im związku pomiędzy zdrowiem, a stylem życia;
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • Prezentacja pomysłów i zdolności plastycznych dzieci.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 1. Konkurs skierowany jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp., a jego zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej, ukazującej sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną.

 

 1. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi wspólnie przez dzieci i rodziców. Oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 3, 4-latki;
 • 5, 6-latki;

 

 1. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4, wykonana techniką dowolną: rysunek  kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),  wyklejanki, collage.

 

 1. Przy ocenie prac konkursowych jury zwróci uwagę na pomysłowość, stopień współpracy z rodzicem, zgodność z tematyką oraz wiek uczestników.

 

 1. Uczestnicy konkursu, przysyłając swoją pracę, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu.

 

 1. Zdjęcie pracy należy przesłać do 27 listopada 2020 roku na adres e-mail jednego z organizatorów konkursu:

 

 1. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 2. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli innych przeszkoli, wybierze laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce w dwóch grupach wiekowych. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2020 r na stronie internetowej naszego przedszkola (przedszkolegorzow.pl).

 

 

Skomentuj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>